Je surft via een oude browser. Hierdoor werkt de website niet naar behoren. Gelieve je browser te updaten.

Privacy Policy

SERVICE VOORWAARDEN

PRODUCTEN, SOFTWARE EN DIENSTEN

 • QbusCloud
 • UbieCloud
 • UbieCloud Native app (IOS)
 • UbieCloud native app (Android)
 • Installer Dashboard

Welkom!

Hartelijk dank om onze producten, software, platformen en diensten ('Services') te gebruiken. De Services worden geleverd door:

Qbus NV, ('Qbus')

Joseph Cardijnstraat 19

9420 Erpe-Mere

info@qbus.be

+32 (0)53 60.72.10

VAT: BE0466.830.316

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze Services bestaan enerzijds uit de Cloud, maar kunnen aangevuld worden door additionele services al dan niet door Qbus zelf ontwikkeld en gecommercialiseerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.

Onze Services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de Services worden weergegeven.

Misbruik onze Services niet. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer de Services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze Services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.

Door uw gebruik van onze Services verkrijgt u niet automatisch intellectuele- eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u opent. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo's te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze Services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Qbus. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de Services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Onze Services zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke Services niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Uw Cloud-account

U heeft een Cloud-account nodig om onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen Cloud-account maken of er kan een Cloud-account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een Cloud- account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen.

Bewaar uw wachtwoord vertrouwelijk om uw Cloud-account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw account. Gebruik het wachtwoord voor uw Cloud-account niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of Cloud-account opmerkt, informeer Qbus dan onmiddellijk en reset of verander uw paswoord.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Qbus wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Qbus die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

Uw Inhoud in onze Services

Onze Services staan u toe inhoud toe te voegen, bijvoorbeeld de Qbus Database, tekst, afbeeldingen, e-mailadressen en telefoonnummers in een e-mail of SMS applicatie, ... U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Qbus (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt. Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

Over Software in onze Services

Wanneer een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige Services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Qbus verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet- exclusieve licentie om de software te gebruiken die Qbus aan u levert als onderdeel van de Services. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Qbus geleverde Services te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Qbus kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen Qbus en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de Services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de Services, de specifieke functionaliteit van de Services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de Services om te voldoen aan uw behoeften. We leveren de Services als zodanig ('as is'). Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit.

Aansprakelijkheid voor onze Services

Indien wettelijk toegestaan, zijn Qbus en de leveranciers en distributeurs van Qbus niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Qbus en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de Services (zijnde de meerprijs die u heeft betaald voor een Qbus Controller met Ethernet-functionaliteit ten opzichte van eenzelfde Qbus Controller zonder Ethernet-functionaliteit; of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de Services aan u).

In alle gevallen zijn Qbus en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

We erkennen dat u in sommige landen wettelijke rechten kunt hebben als consument. Als u de Services gebruikt voor persoonlijke doeleinden, beperkt niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van consumenten waarvan geen afstand kan worden gedaan door middel van een contract.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Qbus en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Qbus en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Deze Servicevoorwaarden zijn opgemaakt naar en worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn de Belgische rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Qbus.

PRIVACY

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Door het gebruik van onze producten en diensten ga je ermee akkoord dat je deze Privacy policy zorgvuldig hebt gelezen en je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij kunnen deze Privacy Policy wijzigen indien we dit nodig achten – wijzigingen zullen steeds via de Qbus website gecommuniceerd worden.

Van wie verzamelen we welke gegevens en waarom?

De formulieren op onze website en applicaties geven altijd aan welke velden verplicht zijn en welke optioneel zijn. We zullen uw gegevens niet gebruiken om zonder uw toestemming contact met u op te nemen voor andere doeleinden.

Als u een bestelling plaatst of zich abonneert op een dienst bij Qbus, kunnen wij u de volgende gegevens vragen:

 • Uw naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om de levering of activering van uw product of dienst correct te verwerken;
 • Uw e-mailadres zodat we u op de hoogte kunnen houden;
 • Uw agenda-afspraken en informatie in uw agenda, om scènes of specifieke agenda gerelateerde evenementen te activeren;
 • Uw gps-locatie, om u locatiegebaseerde diensten te bieden;
 • Betalingsgegevens, zoals uw creditcard- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling veilig en vertrouwd af te ronden.

In geval van fouten in het adres, facturering of andere persoonlijke informatie, kan Qbus niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen (bv. levering of kennisgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Minderjarigen onder de 18 kunnen onze site alleen gebruiken als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

We verzamelen gegevens van de volgende partijen:

Qbus klanten:

Dit zijn bedrijven of personen die bij Qbus rechtstreeks producten of diensten aankopen of aangekocht hebben.

Van de Qbus klanten worden persoonlijke identificatiegegevens bijgehouden (naam, adres, telefoon, e-mail, website en BTW-nummer bedrijf, naam, adres, telefoon en e-mail van personeelsleden).

Deze gegevens zijn nodig voor de klantenadministratie en het leveren van service en support indien nodig (uitvoering van de overeenkomst). Daarnaast worden de Qbus klanten – mits hun uitdrukkelijke toestemming - op regelmatige tijdstippen op de hoogte gebracht van nieuwe Qbus producten, diensten, geplande opleidingen, deelname aan beurzen enz. Tenslotte worden de gegevens van Qbus-installateurs met hun toestemming op de Qbus website geplaatst zodat deze rechtstreeks door eindklanten kunnen gecontacteerd worden.


Qbus partners:

Dit zijn onder andere architecten, bouwbedrijven, integratoren, begeleiders, studiebureaus en andere partijen die geen Qbus klanten zijn maar wel in een bouwproces zijn betrokken.

Van de Qbus partners worden persoonlijke identificatiegegevens bijgehouden (naam, adres, telefoon, e-mail, website en BTW-nummer bedrijf, naam, adres, telefoon en e-mail van personeelsleden).

Deze gegevens worden gebruikt voor het vastleggen van commerciële gesprekken over projecten en voor het uitsturen van informatie via newsletters, mits hun uitdrukkelijke toestemming.

Qbus en Ubie gebruikers of eigenaars:

Dit zijn personen die een Qbus- of Ubie-installatie bezitten of gebruiken.

Van Qbus en Ubie gebruikers of eigenaars worden volgende persoonlijke identificatiegegevens bijgehouden: taalvoorkeur, gebruikersnaam, naam, postcode, land en e-mailadres. Ook elektronische identificatiegegevens zoals cookies, verbindingsstatus met de Cloud, statussen van alle Qbus- of Ubie-gestuurde ingangen en uitgangen.

De persoonlijke identificatiegegevens zijn nodig om een veilige link te leggen tussen de eigenaar/gebruiker en de Qbus- of Ubie-installatie, zodat deze installaties kunnen worden gebruikt met de Cloud (waarmee de installatie via het internet van om het even waar kan worden gevisualiseerd, bediend, gemonitord) (uitvoering van de overeenkomst). De elektronische identificatiegegevens worden door Qbus bijgehouden om indien nodig ondersteuning te kunnen leveren, om bediening op de Cloud mogelijk te maken, en om historische grafieken te kunnen tonen op Cloud (uitvoering van de overeenkomst). De Qbus en Ubie-gebruikers die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven krijgen eveneens op regelmatige tijdstippen nieuwsbrieven van Qbus met tips en nieuws toegestuurd.

In geval van fouten in het adres, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Qbus niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het paswoord evt. gelinkt aan uw gebruikersprofiel. Minderjarigen, jonger dan 18 jaar, kunnen geen gebruik maken van onze site, tenzij zij de toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Wat doen we met uw informatie?

We gebruiken de gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

Onze diensten leveren.

We gebruiken uw gegevens om onze diensten te leveren, zoals het weergeven van de real-time statussen van Qbus- of Ubie-gestuurde in- en uitgangen op de Cloud, het tonen van gebruiks- en verbruiksgrafieken tot 1 maand in het verleden.

Onze services onderhouden en verbeteren.

We gebruiken uw gegevens ook om ervoor te zorgen dat onze diensten werken zoals de bedoeling is, bijvoorbeeld door storingen bij te houden of problemen op te lossen die u aan ons rapporteert. Via uw gegevens kunnen we ook storingen, gepland onderhoud of updates weergeven in het berichtenveld van de Cloud.


Nieuwe services ontwikkelen.

We gebruiken de gegevens die we in bestaande diensten verzamelen om ons te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe services.

Met u communiceren.

We gebruiken gegevens die we verzamelen (zoals uw e-mailadres) om rechtstreeks met u te communiceren. We kunnen u bijvoorbeeld een melding sturen mbt beschikbare upgrades of geplande onderhoudswerken. We kunnen u ook informeren over nieuwe producten, aanstaande veranderingen of verbeteringen van onze diensten, geplande trainingssessies. En als u contact opneemt met Qbus, houden we gegevens over uw verzoek bij om u te helpen eventuele problemen op te lossen.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend ter beschikking van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (daar valt bijvoorbeeld te denken aan het koeriersbedrijf).

Niet-persoonlijke gegevens zoals een opeenvolging van statussen van in- en uitgangen binnen een bepaald tijdsbestek kunnen ter beschikking gesteld worden van Qbus onderaannemers die in opdracht van en voor rekening van Qbus specifieke R&D-taken op zich nemen. Deze onderaannemers gebruiken deze data volgens onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

We delen uw gegevens ook om juridische redenen, als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
 • De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
 • Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • De rechten, eigendom of veiligheid van Qbus, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wenst u uw gegevens in te kijken? Of wenst u dat Qbus uw gegevens wijzigt of verwijdert uit zijn systeem? Dit kan. Dien uw verzoek dan in via email naar info@qbus.be, zo kunnen we dit snel voor u afhandelen.


Hoe verwerken wij gegevens?

Wij verwerken alleen je persoonsgegevens die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om onze diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als Qbus-klant zullen we jouw administratieve gegevens 3 jaar bijhouden voor boekhoudkundige redenen. Het gebruik van jouw gegevens voor marketing-activiteiten zal onmiddellijk stopgezet worden.

We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Beveiliging

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 • De communicatie tussen Qbus- en Ubie-installaties en de Cloud zijn versleuteld.
 • Uw persoonlijke gegevens alsook de data die we over uw Qbus- of Ubie-installatie bijhouden worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 • Bij het bestellen van producten of diensten via het internet worden uw transactiegegevens versleuteld en beveiligd door de SSL-technologie over internet verstuurd zodat derden geen inzage kunnen krijgen over uw informatie. Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling bv. via Visa of Master Card zal gevraagd worden het nummer en vervaldatum van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalproviders, een andere optie is om te kiezen voor bankoverschrijving. Betaalproviders staan garant voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Qbus krijgen uw kredietkaartnummer of andere vertrouwelijke betaalinformatie niet te zien.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op uw computers hard drive te plaatsen. Als je hiermee akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt om het web verkeer te analyseren, of laat u weten indien u een bepaalde site bezoekt. Cookies laten toe dat webapplicaties reageren op u, als een individueel. De webapplicatie kan zich aanpassen aan uw wensen, voorkeuren, afkeuren door het verzamelen van informaties omtrent uw preferentie.

Wij gebruiken traffic log cookies om vast te stellen welke pagina's u bezoekt. Dit helpt om de data te analyseren omtrent webpagina's verkeer en onze website hierop in te stellen, en om aldus nog beter aan uw wensen te kunnen beantwoorden. Wij maken enkel gebruik van deze informatie om een statistiek analyse te bekomen, daarna worden betreffende data verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons om u een betere site te kunnen presenteren, ze laten ons toe om te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie zal ons in geen enkel opzicht toelaten om toegang tot uw computer te verkrijgen of andere informatie omtrent u, anders dan de data dewelke u hebt toegestaan met ons te delen.

U kan kiezen om cookies te aanvaarden of niet te aanvaarden, door te klikken op 'toestaan' wanneer u daar om gevraagd wordt.

In geval je afziet van het gebruik van cookies, kan dit u belemmeren om volledig voordeel te halen van de website.

Links naar andere sites

De Qbus websites bevatten links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Qbus. Qbus is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Qbus op info@qbus.be.